Nieuws

Van Wijk Bouw Inside: de Werkvoorbereider

Wat doet een werkvoorbereider?

Voor de bouw
Voordat met de bouw van een woning, appartementencomplex of kantoorpand begonnen kan worden, moet er veel geregeld worden. De werkvoorbereider speelt in dit voortraject een belangrijke rol. Het begin en einde van een bouwproject worden vastgesteld, er moet een planning gemaakt worden voor de werkzaamheden en er moet voldoende materiaal met materieel op de bouwplaats zijn. Daarvoor is het opvragen van offertes bij onderaannemers een belangrijke taak van de werkvoorbereider. Voordat met de bouw gestart kan worden moeten ook de werktekeningen gecontroleerd worden, kloppen deze binnen het totale plan? Als dat gedaan is, kan de bouw van start. 

Tijdens de bouw
Het werk houdt dan nog niet op. Een andere belangrijke taak van de werkvoorbereider is het onderhouden van de contacten met het uitvoerende personeel op de bouwplaats. Dat is om de voortgang van het project in de gaten te houden en eventuele kostenoverschrijdingen te voorkomen. Het afstemmen van de levertijden van de materialen op de bouwplaats is een belangrijke factor om een goede voortgang te waarborgen. De werkvoorbereider is dus vanaf het begin tot het eind betrokken bij het bouwproces.
 
Plaatsing nieuwsbericht: 15-12-2017

De werkvoorbereider is vanaf het begin tot eind betrokken bij het bouwproces

→ Maak een afspraak

Uw partner met vele jaren
ervaring in de bouw.

© Van Wijk Bouw B.V.